W dzisiejszym wpisie przedstawie aktualne i ważne zmiany w prawie rozwodowym które weszy w życie. Wspomnę o najważniejszych regulacjach, które doczekały się modyfikacji i bezpośrednio odnoszą się do kwestii rozwodu. Zapraszam!

 

Zmiany prawne w kontekście rozwodu

 

Wiadomo już, że właśnie następuje nowe tchnienie w sądach. Część ustawy już weszła w życie a część będzie miała zastosowanie od 7 listopada 2019. Czy dotyczy ono osób rozwodzących się, czy chcących się rozwieść? TAK. A co już obowiązuje?

Ta część zmiany, która już funkcjonuje, dotyczy opłat sądowych. Raczej nie ma ona wielkiego znaczenia dla osób rozwodzących się. Odczujemy ją w przypadku, kiedy będziemy chcieli skorzystać np. z sądowego ksero na czytelni akt. Opłata przed zmianą to koszt 1zł/ strona kopii. Obecnie jest to 20zł za każde rozpoczęte 20 stron, niby to samo a jednak nie, bo jeśli chcemy wykonać kopię 21 stron zapłacimy 40 zł !!! ( w starym cenniku 21 zł, co też nie było małą kwotą).

 

Koniec z fikcyjnymi doręczeniami?

 

Do tej pory  przesyłki z sądu, które były awizowane a nikt ich nie odebrał i tak były uważane za doręczone, nawet jeśli osoba której tyczył się pozew, nie wiedziała, że coś takiego w ogóle miało miejsce.

Obecnie ma być tak, że obowiązek doręczenia pozwu przypadnie na komornika. Brzmi dziwnie, w sprawie pojawia się też 😉 wątek finansowy, ponieważ koszt takiego doręczenia to nawet 120 zł!. Ale podobno ma być skutecznie, ponieważ komornik będzie mógł czerpać z danych ZUS lub banku, dla ustalenia miejsca pobytu osoby do której przesyłka ma trafić. Jak to ma być w praktyce?

 

Podaję przykład:

Krystyna składa pozew w sądzie, podając w nim dane do wysyłki pozwanego. Sąd wysyła pozew na wskazany adres, następnie pojawia się jedno awizo, drugie awizo, ostatecznie pozew wraca do sądu. Krystyna otrzymuje z sądu korespondencję wraz z pozwem dla drugiej strony i udaje się z tym do komornika, aby ten ustalił miejsce pobytu pozwanego i dostarczył mu dokumenty. Sąd daje na to 2 miesiące, w tym czasie Krystyna musi dostarczyć potwierdzenie doręczenia pozwu do pozwanego. Sąd może (nie musi) zawiesić postępowanie na skutek braku takiego potwierdzenia. Patrząc na sprawę z perspektywy czasu to może to wyglądać tak:  2 miesiące (doręczenie komornicze) + 14 dni awizowania (to której sąd wysyła) + ja dodałabym tu jeszcze jakieś 7 dni zanim przesyłka wróci z poczty i trafi w odpowiednie miejsce w sądzie, skąd zostanie skierowana do nas), czas trwania a w sumie to rozpoczęcia rozwodu wydłuża się o jakieś dwa i pół miesiąca.

 

Posiedzenie przygotowawcze, ugoda albo plan postępowania

 

Składając pozew o rozwód w pierwszej kolejności będzie organizowane spotkanie z sędzią i stronami oraz ich prawnikami (jeśli będą). Sąd będzie namawiał do ugody, mediacji, polubownego załatwienia sprawy, a jeśli nie będzie takiej opcji to zostanie stworzony z Waszym udziałem plan postępowania. Ma on zawierać przebieg rozwodu, poznanie Waszych wniosków, twierdzeń oraz dowodów. Samo posiedzenie przygotowawcze nie musi skończyć się na jednym spotkaniu, może mieć kilka zjazdów, jednak w trybie codziennym lub w możliwie jak najbliższym czasie. Posiedzenie przygotowawcze ma za zadanie też skrócić maksymalnie cały proces rozwodowy.

(Pamiętajmy jednak, że nikt nie przewidzi zdarzeń losowych, chorób i innych czynników uniemożliwiających przebieg czynności, według rozpisanego planu.)

 

Apelacja

 

Jak dotychczas, będzie można ją wnieść. Warunkiem będzie dostarczenie uzasadnienia wyroku, a wniosek o wydanie takiego uzasadnienia obecnie kosztuje 100zł.  Jeśli sąd II instancji skieruje sprawę do ponownego rozpatrzenia do I instancji, to sprawa trafi do tego samego składu orzekającego, chyba, że nie będzie to możliwe lub znacznie wydłuży postępowanie. Zniesiono dotychczasową normę wskazującą, że sądy są związane wyrażonym w uzasadnieniu wskazaniem co do dalszego postępowania. Przyjęto, że sąd I instancji przy ponownym rozpoznaniu sprawy nie powinien być związany poglądem sądu odwoławczego co do tego, jak należy prowadzić postępowanie, natomiast jest związany oceną prawną sądu odwoławczego, o ile nie nastąpiła zmiana stanu prawnego lub faktycznego albo po wydaniu wyroku sądu drugiej instancji Sąd Najwyższy w uchwale wyraził odmienną ocenę prawną.

 

Pamiętajcie, zmiany KPC wchodzą w życie 7.11.2019, każdy pozew złożony do tego czasu, będzie rozpatrywany na starych zasadach.

Obecnie możecie, ale nie musicie poczuć zmiany w opłatach sądowych (opłata za złożenie pozwu pozostaje bez zmian) – w zależności czego z sądu potrzebujecie. Natomiast znając życie, już niebawem pojawią się kolejne istotne zmiany w przepisach. Nie omieszkam poinformować Was o nich. Zaglądajcie na bloga, aby być na bieżąco!

 

Artykuły Zmiany w prawie rozwodowym