W dzisiejszym artykule, krótko podsumuję temat wniosków jakie można złożyć przy okazji pozwu o rozwód, jak również w trakcie trwania procesu. To kilka podstawowych informacji, natomiast jeśli temat wniosków rozwodowych spotka się z Waszym zainteresowaniem, zagłębimy się w ten temat bardziej.

 

 

Wnioski do pozwu rozwodowego

 

 

Wnosząc pozew o rozwód lub w trakcie trwania procesu (w tym odpowiedź na pozew) możemy, a czasami musimy składać różne wnioski. W zależności od sytuacji w jakiej się znajdujemy. Wspominałam o nich przy okazji wpisu o tym jak napisać pozew o rozwód, natomiast dziś przyjrzymy się im trochę bliżej.

 

Wnioski mają za zadanie zabezpieczyć nasze interesy (choć to bardzo brzydkie słowo w tym wypadku) na czas trwania procesu do czasu jego rozstrzygnięcia.

 

Składając wnioski wraz z pozwem, ich treść wpisujemy w punktach (podobnie jest w przypadku odpowiedzi na pozew). W przypadku odrębnego wnoszenia dokumentów, należy zachować warunki określone w art. 126 k.p.c. a mówiąc najprościej i z własnego doświadczenia, będą to:

 

  1. Data
  2. Oznaczenie sądu
  3. Oznaczenie stron
  4. Sygnatura sprawy
  5. Oznaczenie rodzaju pisma (np. Wniosek o zabezpieczenie kontaktów)
  6. Treść czego konkretnie dotyczy wniosek (czyli co chcemy) wraz z jego uzasadnieniem (dlaczego o to wnioskujemy). Najlepiej jest poprzeć swoje roszczenia dowodami, gdyż to na wnioskującym ciąży obowiązek wskazania prawdziwości swoich domagań.
  7. Podpis osoby wnioskującej lub jej pełnomocnika.
  8. Wypunktowanie załączników (w tym opłata sądowa)

 

 

Wnioski może składać zarówno powód/powódka, jak i pozwany/pozwana

 

 

Lista wniosków rozwodowych

 

Poniżej lista z opisem najważniejszych wniosków jakie przyjdzie Wam złożyć przed i w trakcie rozwodu. Oczywiście nie jest to komplet informacji. Niektóre wnioski wymagają szerszego omówienia, co z resztą nastąpi na moim blogu w kolejnych wpisach. Jeśli któryś wątek zainteresuje Was szczególnie mocno, piszcie w komentarzach!

 

Wniosek o zabezpieczenie kontaktów z dziećmi

 

Jeśli między Wam jest konflikt i nie potraficie się ze sobą dogadać lub istnieje zasadna obawa, że dzieci będą „kartą przetargową” w Waszej wojnie to dobrze jest taki wniosek złożyć alby na czas trwania procesu, widzenia z dziećmi były usystematyzowane. Pozwoli to na uniknięcie, niepotrzebnych złośliwych sytuacji, np. odebranie dzieci w nie swój dzień z przedszkola bez uprzedzenia… i wiele, wiele innych

 

Wniosek o zabezpieczenie alimentów

 

Alimenty jest to forma ochrony finansowej wiążąca się z utrzymania wspólnych dzieci. Przyznana kwota ma charakter tymczasowy czyli na czas trwania procesu. Docelowe alimenty zostaną określone w wyroku sprawy.

 

Wniosek o zabezpieczenie korzystania z mieszkania

 

Jeśli rozwodzący posiadają wspólną nieruchomość, można złożyć taki wniosek aby sąd rozstrzygnął które z małżonków na czas trwania procesu ma do niego wyłączne prawo korzystania.

 

Wniosek o ustanowienie miejsca zamieszkania dziecka/dzieci

 

Jeśli w trakcie rozwodu jest spór pomiędzy małżonkami i brak zgody przy którym z rodzicu dzieci mają pozostać, można wnioskować aby to sąd rozstrzygnął tę kwestię.

 

wnioski rozwodowe

 

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej

 

Władza rodzicielska to nic innego jak posiadanie wszystkich uprawnień i obowiązków związanych z wychowaniem dziecka i przypada obojgu rodzicom równomiernie. Kiedy zachodzą przesłanki do tego aby ograniczyć jednemu z rodziców władzę?.  Np. gdy rodzic dopuścił się negatywnych zachowań i istnieje uzasadniona podstawa do obaw, że dziecku może grozić niebezpieczeństwo. Dotyczy to też sytuacji gdy przez jego zachowanie dziecko będzie traciło możliwości rozwojowe (często dzieje się tak w rozwodach z orzekaniem o winie, gdzie jest potężny konflikt, że rodzic robi na złość niby małżonkowi a tak naprawdę dziecku, mówiąc i postępując na zasadzie…:  „nie podpiszę Ci tego bo nie”, „jak Ci potrzebny dokument to sobie poczekaj”, „ja mam na to czas”, „Ty mi nie będziesz mówił/ mówiła co ja mam robić”).

Wskazaniem do ograniczenia władzy rodzicielskiej może być także to, że jeden z rodziców na stałe mieszka w dalekiej odległości od miejsca zamieszkania dziecka, co utrudniłoby np. podpisywanie dokumentów, wniosków i innych świstków dotyczących bieżących spraw związanych z edukacją czy leczeniem. Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej nie dyskwalifikuje danego rodzica w kontaktach z dzieckiem.

Czasami ograniczenie władzy rodzicielskiej jest optymalnym rozwiązaniem, kiedy rodzice zdają sobie sprawę z sytuacji i potrafią ze sobą rozmawiać, wypracowują wspólny kompromis. Przykład: Mama (tata) z Jasiem mieszka w Warszawie a tata (mama) w Sydney, wiadomo, że ze względu na odległość ciężko będzie wspólnie decydować a zwłaszcza podpisywać dokumenty, z tego względu tata (mama) godzi się na ograniczone prawa, bo zdaje sobie sprawę że nie jest na miejscu by na bieżąco reagować na potrzeby dziecka. Możecie taki wniosek wspólnie stworzyć wypisując w nim na czym polegałby te ograniczenia. Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej można zmienić lub znieść na wniosek.

 

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej

 

Pozbawienie władzy rodzicielskiej jest to mówiąc najprościej uniemożliwienie sprawowania wszelkich obowiązków rodzica. Kiedy możemy wnioskować o taki postulat?

Na decyzję o odebraniu władzy rodzicielskiej może mieć kilka czynników lub silne natężenie któregoś z nich, np. rażące zaniedbania dzieci (przemoc psychiczna, fizyczna, seksualna; kreowanie złych zachowań w dziecku, np. namawianie do przemocy i popełniania przestępstw; prowadzenie trybu życia uniemożliwiający dziecku prawidłowy rozwój uwarunkowany alkoholizmem, narkomaniom itp.

O pozbawienie praw rodzicielskich możemy wnioskować także w przypadku, kiedy jeden z rodziców odsiaduje wieloletnią karę pozbawienia wolności, rodzic zaginął, na stałe zamieszkuje za granicą lub w dużej odległości i nie utrzymuje kontaktu z dzieckiem, kiedy rodzic jest ciężko i przewlekle chory co uniemożliwia mu sprawowanie władzy. Warto zaznaczyć, że pozbawienie władzy rodzicielskiej nie uniemożliwia kontaktów z dzieckiem.

 

Wniosek o pozbawienie praw rodzicielskich można zmienić lub znieść na wniosek.

 

 

Wnioski rozwodowe – ile to kosztuje?

 

 

Wnioskować możemy wraz z pozwem o rozwód i w tym przypadku „usługa” jest bezpłatna. W przypadku kiedy składamy wnioski w trakcie trwania procesu to kosztuje to:

– w przypadku wniosków niemajątkowych- 40zł/szt.

– w przypadku wniosków majątkowych- 100zł/szt.

 

Co to znaczy wniosek niemajątkowy? Mówiąc najprościej, nie dotyczą bezpośrednio pieniędzy. Czyli np. zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem.

Co to znaczy wniosek majątkowy? Analogicznie dotyczący bezpośrednio pieniędzy, np. wniosek o zabezpieczenie alimentów.

 

Mam nadzieję, że dzisiejsze podsumowanie wniosków rozwodowych będzie dla Was dobrą wskazówką i podpowiedzią o czym jeszcze trzeba pamiętać. Zwłaszcza jeśli jesteście na początku drogi po wolność 😉

Powodzenia!

Artykuły Wnioski rozwodowe