Władza rodzicielska to prawa i obowiązki rodziców wobec małoletniego dziecka. To sprawowanie pieczy nad pociechą, dbanie o jego dobro, wychowanie, edukację, poszanowanie jego godności i praw. 

W dzisiejszym wpisie podsumuję najważniejsze informacje dotyczące władzy rodzicielskiej i podpowiem jak to wygląda w praktyce.

 

 

Władza rodzicielska w praktyce

 

 

Kiedy pojawia się dziecko na świecie, władza rodzicielska z automatu przypada na mamę i tatę, którzy są obowiązani do jej sprawowania. W chwili, kiedy jedno z rodziców lub obydwoje, rażąco naruszają te obowiązki sąd opiekuńczy może ograniczyć lub odebrać władzę rodzicielską (to przypadek dotyczący wszczęcia postępowania z urzędu). 

Często przy rozwodach z orzekaniem o winie w parze idzie wniosek o właśnie ograniczenie lub pozbawienie jednego z rodziców wykonywania władzy rodzicielskiej, główną przyczyną takich decyzji są najczęściej, alkoholizm, narkotyki, inne uzależnienia, przemoc psychiczna, przemoc fizyczna, nienależyte wykonywanie i zaniedbywanie dziecka ale także chęć „dopieczenia” drugiemu rodzicowi. Zastanówmy się zatem kto może pozbawić praw rodzicielskich i na czyj wniosek?

 

Aby odebrać któremuś z rodziców lub obydwojgu (matka-ojcu; ojciec-matce) prawa rodzicielskie należy złożyć wniosek do sądu rejonowego, którym toczy się rozprawa rozwodowa, jako załącznik do pozwu lub w trakcie trwania procesu. Wniosek może złożyć zarówno mata jak i ojciec. Kiedy sytuacja nie dotyczy rozwodu to także, każdy z rodziców może z takim roszczeniem wystąpić, jeśli są ku temu podstawy lub jeśli zachodzą przesłanki do ograniczenia lub odebrania praw rodzicielskich sprawa może odbyć się z urzędu na wniosek instytucji.

 

Piecza rodzicielska, co to jest?

 

Piecza rodzicielska to sprawowanie władzy rodzicielskiej w praktyce. Czyli, kiedy dochodzi do rozwodu, sąd orzeka o powierzeniu władzy rodzicielskie i miejscu zamieszkania małoletnich dzieci. Mówiąc bardziej obrazowo, to kiedy sąd wyda wyrok rozwodowy i wskaże, że władze rodzicielską nad małoletnimi powierza obydwojgu rodzicom, a miejsce zamieszkania będzie przy matce (ojcu), to matka (ojciec) sprawuje pieczę nad dzieckiem.

 

Ograniczenie władzy rodzicielskiej w „słusznym celu”

 

Brzmi dziwnie, co?. W jednym z wpisów już o tym wspominałam. Częściowe ograniczenie władzy rodzicielskiej czasami ma sens. Nie każdy rozchodzi się na zasadzie „jak pies z kotem”, czasami ludzie potrafią się ze sobą dogadać i uzgodnić kompromisy czy najbardziej właściwe rozwiązanie sytuacji. Powrócę tu do przykładu, kiedy rodzice się rozwodzą i mieszkają w tak dużej odległości od siebie, że nie są w stanie wspólnie podpisywać dokumentów dotyczących dziecka. Rozsądne wydaje się być wtedy, częściowe ograniczenie władzy rodzicielskiej. Tu największą przeszkodą jaką możemy napotkać na drodze do dojrzałego rozwiązania sytuacji, jesteśmy my sami, nasze ego, strach przed „opinią publiczną”.

 

 

Czy można przywrócić władze rodzicielską?

 

 

Tak. Sąd wydaje wyrok, w którym wskazana jest przyczyna ograniczenia lub pozbawienia praw rodzicielskie, kiedy te przeszkody ustąpią, osoba na której widnieje orzeczenie, może wystąpić z wnioskiem o przywrócenie praw rodzicielskich.

 

Wnioski i opłaty 

 

Wniosek o pozbawienie lub ograniczenie praw rodzicielskich oraz wniosek o przywrócenie ograniczonych lub pozbawionych praw rodzicielskich kieruje się do sądu rejonowego (wydział rodzinny i nieletnich) według miejsca zamieszkania. W przypadku braku stałego miejsca zamieszkania, sprawę kieruje się do sądu zgodnie a aktualnym miejscem pobytu.

 

Opłaty:

Wniosek o pozbawienie lub ograniczenie praw rodzicielskich- 40zł

Wniosek o przywrócenie ograniczonych lub pozbawionych praw- 40zł

 

Artykuły Władza rodzicielska