Władza rodzicielska

Władza rodzicielska

Władza rodzicielska to prawa i obowiązki rodziców wobec małoletniego dziecka. To sprawowanie pieczy nad pociechą, dbanie o jego dobro, wychowanie, edukację, poszanowanie jego godności i praw.  W dzisiejszym wpisie podsumuję najważniejsze informacje dotyczące władzy...
Tag: władza rodzicielska