Rozwód za porozumieniem stron nie jest oficjalnym terminem legislacyjnym. To potoczne i często używane określenie polubownej formy rozwodu. Bez orzekania o winie, gdy małżonkowie chcą i co najważniejsze potrafią dojść do porozumienia. Ten temat przewijał się już na moim blogu, przewijał się też w rozmowach z Wami. Postanowiłam podsumować najważniejsze informacje w jednym miejscu i pokazać jak wygląda rozwód za porozumieniem stron, krok po kroku.

 

 

Rozwód za porozumieniem stron – na czym polega?

 

 

Tak jak podpowiada już sama nazwa, rozwód za porozumieniem stron, dotyczy sytuacji kiedy małżonkowie podejmą wspólną decyzję o rozwiązaniu małżeństwa na mocy porozumienia. Bez orzekania o winie, na skutek trwałego i zupełnego rozkładu pożycia. Zupełny rozkład pożycia, czyli sytuacja w której między małżonkami nie ma już łączących ich więzi fizycznej, psychicznej i gospodarczej.  Rozkład musi mieć też charakter trwały, co oznacza, że nie jest związane z jednorazową sytuacją. Najważniejszą kwestią jest jednak samo porozumienie, które musi zawierać opracowane przez obie strony postanowienia i stanowiska we wszystkich istotnych kwestiach. Mówiąc inaczej, to wspólny plan na zakończenie małżeństwa, na który zgadzają się (i obligują przestrzegać) mąż i żona. Wspominałam o tym, na przykład w kontekście podziału majątku i porozumienia rodzicielskiego – wspólnie wypracowane porozumienie zawsze będzie lepszym i szybszym rozwiązaniem dla obu stron.

 

Oczywiście, jak sama się przekonałam, nie zawsze będzie możliwe. Natomiast na pewno warto próbować. Pozwoli Wam to oszczędzić mnóstwo czasu, nerwów i kosztów. Przy czym nerwy i czas to waluta, która moim zdaniem ma zdecydowanie większą wartość niż złotówki. Często dochodzi się do takich wniosków dopiero po rozwodzie, dlatego nie pierwszy raz polecam Wam uczyć się na błędach. Najlepiej cudzych 😉 Najdroższe rozwody to te, w których żadna ze stron nie chce pójść na kompromis. Ustąpić choćby o przysłowiowy centymetr. A jak wiadomo, każda rozprawa w sądzie, każdy nowy powołany biegły to koszty, które finalnie mogą być naprawdę wysokie. Jeśli ciekawi Was ile kosztuje rozwód, zerknijcie do mojego poprzedniego wpisu. Warto też podpytać znajomych, którzy mają już za sobą takie doświadczenia. A na pewno warto zgromadzić informacje i pełną wiedzę, która umożliwi Wam podjęcie właściwych decyzji i działań.

 

 

Rozwód bez orzekania o winie w praktyce

 

 

Bardzo wiele spraw można omówić na spokojnie, analizując je i ustalając szczegóły jeszcze przed rozprawą rozwodową. Dzięki temu rozwód nie musi być wieloletnim koszmarem, a formalnością, którą niejednokrotnie da się załatwić w trakcie jednej, dwóch rozpraw. W pozostałych wariantach sąd przeprowadza postępowanie dowodowe, którego celem będzie określenie czy małżonkowie są winni rozpadu małżeństwa, a jeśli tak, to czy winni są oboje, czy tylko jedno z nich. Porozumienie to jedyna możliwość, aby tego uniknąć.

 

Co ważne, obie strony zarówno przed wszczęciem postępowania rozwodowego, jak i w trakcie jego trwania, mogą porozumieć się co do winy w rozpadzie ich związku małżeńskiego. Nawet jeśli na początku próba polubownego rozwiązania małżeństwa skończyła się porażką, nie wyklucza to takiej możliwości w trakcie trwania sprawy. Zwłaszcza, gdy obie strony zaczną uświadamiać sobie wszystkie konsekwencje swoich wyborów i walki w sądzie. Orzekanie lub nie orzekanie o winie może być odwołane przez każdą ze stron do czasu wydania orzeczenia przez sąd drugiej instancji. W praktyce może być złożone w dowolnej formie. Pisemnie albo ustnie, na przykład w trakcie rozprawy.

 

Sąd orzekający w postępowaniu rozwodowym, mimo, że między małżonkami jest porozumienie, będzie zobowiązany do przeprowadzenia rozprawy, podczas której przesłuchani będą obydwoje małżonkowie. W zależności od sytuacji, od wniosków złożonych przez obie strony, są może przeprowadzić inne dowody. Głównie w celu ustalenia okoliczności dotyczących wspomnianego wyżej rozkładu pożycia. Powodem może być też kwestia dzieci małżonków, o czym jeszcze powiemy. Skoro jesteśmy przy praktycznej stronie tematu, warto wiedzieć jakie dokumenty będę potrzebne w przypadku rozwodu za porozumieniem stron.

 

 

Rozwód za porozumieniem stron – jakie dokumenty?

 

 

Pierwszym i najważniejszym dokumentem w przypadku rozwodu, niezależnie od tego czy będzie on z orzeczeniem o winie, czy za porozumieniem stron, jest pozew rozwodowy (jeśli chcesz się dowiedzieć jak go napisać, zerknij tutaj, zobacz też moją rozmowę z prawnikiem na ten temat, film poniżej) Pozew to właściwe miejsce, aby małżonek składający go do sądu określił formę zakończenia małżeństwa. Idealną sytuacją byłoby, gdyby do porozumienia między małżonkami doszło jeszcze przed jego złożeniem. Jeśli obie strony, (przy współpracy z prawnikiem albo bez) są w stanie wypracować wspólne stanowisko i warunki rozstania, wtedy ustalenia te można umieścić od razu w treści pozwu. Co jeszcze powinno się w nim znaleźć?

 

  • dane osobowe stron pozwu
  • informację o tym, czy wnosimy o rozwód bez orzekania o winie, z winy obu stron lub z winy jednej ze stron,
  • w przypadku posiadania dzieci – informacje dotyczące alimentów i szczegóły dotyczące opieki nad dziećmi
  • informację dotyczącą podejmowanych prób porozumienia
  • załączniki do pozwu

 

Zatrzymajmy się na chwilę na ostatnim punkcie. To jakie załączniki dołączymy do pozwu jest zależne od naszej sytuacji. Na pewno niezbędnym dokumentem będzie skrócony akt małżeństwa. Jeśli posiadacie dzieci, wtedy do pozwu należy dołączyć także skrócone odpisy aktów urodzenia. Pozew i dodatkowe dokumenty warto przygotować z prawnikiem, zwłaszcza jeśli porozumienia nie udało się wypracować przy pierwszych próbach. Będziecie mieć wtedy większą gwarancję, że Wasz pozew będzie pozbawiony wad formalnych, że będzie zawierał spójne i odpowiednio przedstawione informacje. Co ułatwi i usprawni pracę sądu. Dlatego nawet w przypadku rozwodu za porozumieniem stron, warto skorzystać z wsparcia i doradztwa specjalisty.

 

 

Rozwód za porozumieniem stron krok po kroku

 

 

Mam wrażenie, że nie trzeba nikogo szczególnie przekonywać, że rozwód za porozumieniem stron to korzystna forma zakończenia małżeństwa. Pozwala rozwieść się z klasą, w ekspresowym tempie, dzięki czemu łatwiej jest rozpocząć od nowa. Jednej i drugiej stronie. W przypadku porozumienia, rozwód będzie sprowadzał się dosłownie do kilku kroków. W ramach podsumowania, oraz aby łatwiej było Wam to zorganizować w głowie (i nie tylko), podsumowałam je poniżej.

 

Krok 1 – decyzja o rozwodzie, porozumienie

To pierwszy i najważniejszy krok. W zasadzie od tego, czy go postawicie będzie zależało, jak będzie wyglądał Wasz rozwód w praktyce. Po pierwsze musicie być pewni, że Waszego małżeństwa nie da się (lub nie chcecie) ratować. Jeśli mimo negatywnych emocji, żalu, być może uzasadnionych pretensji, które towarzyszą rozstaniu, jesteście w stanie dojść do kompromisu, ustalić wspólne stanowisko co sposobu rozstania (wliczając w to kwestię opieki nad dziećmi, podziału majątku itd.) to obie strony na tym skorzystają. Może poza Waszymi prawnikami, którzy w takim przypadku zarobią znacznie mniej niż w sprawie rozwodowej z orzekaniem o winie 😉

 

Krok 2 – Pozew o rozwód za porozumieniem stron

Pierwszym formalnym krokiem do uzyskania rozwodu za porozumieniem stron jest napisanie pozwu o rozwód. Tak jak już wspomniałam wyżej, nawet w przypadku wspólnego stanowiska i zgody obu stron co do warunków i ustaleń, dobrze jest skorzystać z profesjonalnego wsparcia przy jego pisaniu. Koszt takiej usługi nie jest duży, a przynajmniej będziecie mieć pewność, że dokument będzie zwierał wszystkie niezbędne elementy. Formalne i obyczajowe. Pozew musi spełniać pewne ustalone kryteria, natomiast jeśli macie pewność, że samodzielnie dacie radę – możecie oczywiście spróbować. Najważniejsze, że udało Wam się wykonać pierwszy krok, porozumieć się. Sam pozew w tym przypadku to nadal ważny i niezbędny krok, ale jeśli jesteście zgodni – tylko formalny. Jeśli zdecydujecie się przygotować go samodzielnie, to w skrócie Wasz pozew powinien składać się z trzech części. W pierwszej powinny znaleźć się pełne dane osobowe stron (w tym PESEL), w drugiej części wniosek o rozwód bez orzekania o winie, a w trzeciej uzasadnienie pozwu (czyli przyczyny rozwodu i ustalenia między małżonkami).

 

Krok 3 – Złożenie pozwu

Pozew o rozwód za porozumieniem stron należy złożyć do sądu okręgowego na obszarze którego znajdowało się miejsce zamieszkania małżonków. Oczywiście jeśli mąż albo żona nadal w nim przebywa. Jeśli nie, pozew należy złożyć w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania pozwanego. Po złożeniu pozwu pozostaje czekać na informacje zwrotne, łącznie z datą rozprawy.

 

Krok 4 – Rozprawa w sądzie

Po złożeniu pozwu, obie strony otrzymają decyzję o dacie i godzinie rozprawy. Tak jak wspomniałam, sąd ma obowiązek przeprowadzić postępowanie dowodowe. Przesłuchuje obie strony (powoda i pozwanego). Jeśli małżonkowie w trakcie rozprawy zgodnie potwierdzą wcześniejsze ustalenia, potwierdzą ustalenia dotyczące alimentów, władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, ułatwi to i usprawni pracę sądu. Jednocześnie chciałabym Was uczulić – każda rozprawa, nawet jeśli w grę wchodzi rozwód za porozumieniem stron, jest indywidualna. W przypadku potwierdzonego porozumienia czasem wystarczy jedna wizyta w sądzie, natomiast nie jest to żadną zasadą.

 

Krok 5 – Wyrok

Po rozprawie sądowej (lub rozprawach) i przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych czynności sądowych pozostanie Wam już tylko oczekiwanie wyroku. Jeśli wszystko poszło zgodnie z ustaleniami stron, a w trakcie rozprawy nie pojawiły się nowe okoliczności, to raczej formalność. Otrzymacie informacje dotyczącą rozwiązaniu małżeństwa na warunkach, które wypracowaliście. Polecam po prostu na spokojnie poczekać na pismo. Z doświadczenia wiem, że treść wyroku może okazać się (mówiąc delikatnie) zaskakująca. Jeśli stanie się tak w Waszym przypadku – macie 21 dni na odwołanie.

 

 

 

Rozwód za porozumieniem stron, a dzieci

 

 

Na koniec podsumujmy jeszcze jeden ważny temat w kontekście rozwodu za porozumieniem. Chodzi o wspólne dzieci. Jeżeli między małżonkami istnieje zgoda co do miejsca zamieszkania, formy opieki, kontaktów, wysokości alimentów, to konieczne będzie zawarcie tego w porozumieniu. Pisemnie. W przeciwieństwie do porozumienia dotyczącej samej winy za rozwód, musi mieć to formę pisemną. Wspomniałam wyżej, że wyrok sądu może być zaskakujący… Prawda jest taka, że sąd może i najczęściej uwzględnia porozumienie rodziców. Natomiast wcale nie musi tak być. Zwłaszcza, gdy chodzi o dobro nieletnich dzieci. To nim będzie kierował się przede wszystkim sąd (a przynajmniej powinien). Może uznać, że wypracowane przez rodziców porozumienie nie jest najlepszym rozwiązaniem. Zarówno jeśli chodzi o miejsce zamieszkania, wysokość alimentów ale też wymóg wspólnego wychowywania się rodzeństwa (gdy dzieci jest więcej).

 

Rozwód za porozumieniem stron to najtańsza, najłatwiejsza, najszybsza i najmniej stresująca forma rozwodu. Nic nie dzieje się jednak samo, ani z automatu. Kluczowe znaczenie ma na pewno chęć porozumienia między rozwodzącymi się małżonkami. Jeśli jesteście w stanie, dla dobra swojego i swoich dzieci, uniknąć walki w sądzie i publicznego prania brudów, to zdecydowanie skorzystajcie z tej opcji. Nawet jeśli nadal macie w sobie żal, pretensję. Pamiętajcie tylko o tym, aby Wasze porozumienie obejmowało wszystkie niezbędne tematy, również te które mogą wypłynąć dopiero za jakiś czas.

Powodzenia!

 

Artykuły Rozwód za porozumieniem stron krok po kroku