Rozwód kościelny, unieważnienie ślubu kościelnego, stwierdzenie nieważności małżeństwa – trzy różne pojęcia, czy można ich używać zamiennie? Czy każde z nich jest prawidłowe?

 

 

Rozwód kościelny – najważniejsze informacje

 

 

Jedynym właściwym terminem obowiązującym na gruncie prawa kanonicznego jest stwierdzenie nieważności małżeństwa. Polega ono na zbadaniu przez kompetentny sąd kościelny w trybie procesowym, czy dane małżeństwo zostało ważnie zawarte.

 

Błędne używanie tytułowych sformułowań wynika z ich potocznego brzmienia, jak również z błędnego uznania ich tożsamości z rozwodem cywilnym, bądź cywilnym unieważnieniem małżeństwa. Należy zaznaczyć, że w Kościele Katolickim nie udziela się rozwodów oraz nie unieważnia się ślubów kościelnych.

Orzeczenie nieważności małżeństwa musi się opierać na konkretnym tytule prawnym. Na gruncie prawa kanonicznego wyodrębniono trzy grupy tytułów nieważności małżeństwa.

 

Pierwszą grupę stanowi katalog 12 przeszkód zrywających. Należą do nich:

 • przeszkoda wieku
 • przeszkoda niemocy płciowej
 • przeszkoda węzła małżeńskiego
 • przeszkoda różnej religii
 • przeszkoda święceń
 • przeszkoda ślubu czystości
 • przeszkoda uprowadzenia
 • przeszkoda występku, czyli małżonkobójstwa
 • przeszkoda pokrewieństwa
 • przeszkoda powinowactwa
 • przeszkoda przyzwoitości publicznej
 • przeszkoda pokrewieństwa prawnego

 

Drugą grupę stanowią wady zgody małżeńskiej. Zaliczamy do niej:

 • brak wystarczającego używania rozumu
 • poważny brak rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich
 • niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej
 • błąd i podstęp
 • pozorna zgoda (symulacja)
 • zgoda warunkowa
 • przymus i bojaźń

 

Ostatnim tytułem nieważności małżeństwa jest brak formy kanonicznej.

 

Więcej informacji odnoszących się do rozwodu kościelnego znajdziecie w poniższych filmach. Rozmowa została podzielona na dwie części. Zapraszam do zapoznania się i dyskusji!

 

 

 

Artykuły Rozwód kościelny