Dzisiaj zajmę się dowodami w sprawie o rozwód, tak aby przybliżyć Wam ten temat i nakreślić najważniejsze kwestie. Natomiast w niedalekiej przyszłości, na moim blogu będą pojawiać się wpisy dotyczące poszczególnych rodzajów dowodów. Już dziś zapraszam!

 

 

Dowody w sprawie rozwodowej

 

 

Przejdźmy do konkretów. Rozróżniamy kilka rodzajów dowodów jakie mogą pojawić się w trakcie trwania sprawy rozwodowej. Każdy lub wybranie z nich mogą (ale nie muszą) pojawić się w trakcie trwania Waszego przewodu. Ogólnie dowody kojarzą się nam z tym co my dostarczymy na potwierdzenie swojego stanowiska do sądu. Warto wiedzieć, że sądowy słownik dysponuje szerszym zakres dowodów. Wspominałam o tym również na vlogu, jeśli nie widzieliście i nie słuchaliście tej rozmowy, to zachęcam:

 

 

 

A teraz przedstawię Wam kategoryzację typów dowodu aby łatwiej było rozróżnić sądowe postrzeganie dowodów od naszego laickiego podejścia do nazewnictwa, które niewątpliwie jest dla nas przystępniejsze i łatwiejsze do zrozumienia.

 

Pisząc pozew rozwodowy czy też odpowiedz na pozew, każde nasze stanowisko/ roszczenie powinno być poparte wnioskiem o „dopuszczenie dowodu” i tu należy wskazać jakiego rodzaju jest to dowód i na jaką okoliczność.

 

Profesjonalny opis dotyczący dowodów możecie znaleźć w Kodeksie Postępowania Cywilnego dotyczący postępowania dowodowego. Warto zaznaczyć, że nie ogranicza on nas co do formy przedstawionych dowodów a o tym czy dany dowód w sprawie zostanie „zakwalifikowany” zdecyduje sąd.  Poniżej przedstawię te z których korzystałam osobiście lub miałam z nimi styczność. 

 

Zaczniemy od:

  1. Dowody z mediów społecznościowych, telefonu, fotografii, raportów detektywistycznych, itp.
  2. Dowód z przesłuchania świadków,
  3. Dowód z przesłuchania stron,
  4. Dowód z dokumentu urzędowego,
  5. Dowód z dokumentu prywatnego,
  6. Dowód z opinii biegłych sądowych,

 

 

Jak i gdzie przedstawiać dowody w sprawie rozwodowej?

 

 

Na przykład wezmę zagadnienie dotyczące orzekania o winie. Jeżeli wnosimy pozew o rozwiązanie małżeństwa z wyłącznej winy pozwanego/ pozwanej lub w przypadku odpowiedzi na pozew- z wyłącznej winy powódki/ powoda, to :

 

Wnoszę o:

  1. Rozwiązanie małżeństwa pozwanego/ pozwanej ……..……………….. z powódką/ powodem     …………….…………….., zawartego w dniu …………………….. przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w ……………….., nr aktu …………………. przez orzeczenie rozwodu z wyłącznej winy pozwanego/ pozwanej

 

Wnoszę o przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadków:

– imię i nazwisko, adres

– imię i nazwisko, adres

– imię i nazwisko, adres

Na okoliczność potwierdzenia:

Że pozwany/ pozwana pod wpływem alkoholu jest agresywny/ agresywna, itd.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Wnoszę o przeprowadzenie dowodu z dokumentów, tj.:

– wyciąg bankowy z banku…. Za okres………..

– zaświadczenie z ośrodka o terapii osoby współuzależnionej

Na okoliczność potwierdzenia:

Że pozwany/ pozwana znaczną część pieniędzy wydawał/ wydawała w sklepie monopolowym itd.,

Że ze względu na zachowanie pozwanego/ pozwanej uczęszczałam na terapię osoby współuzależnionej, ponieważ chciałem/ chciałam pomóc żonie/ mężowi i ratować małżeństwo itd., ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Wnoszę o przeprowadzenie dowodu z wydruku korespondencji sms/ wydruku profilu facebook/nagrania z dnia ….. ze stenogramem:

– wydruk korespondencji sms z dnia…………..

– wydruk z profilu …………. z dnia…………

– nagranie z dnia……….. ze stenogramem

 

Na okoliczność potwierdzenia:

Że pozwany/ pozwana nawiązywał/ nawiązywała nowe relacje z kobietami/ mężczyznami twierdząc przy tym, że nie ma rodziny, itp. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Po  zawarciu wszystkich punktów w pozwie (patrz wpis „Pozew”), piszę się „Uzasadnienie” w którym opisujecie sytuacje przez które wnioskujecie rozwód z winy.

 

Same dowody, jeśli mają formę papierową drukujecie i dołączcie do pisma  na końcu. W przypadku nagrań, to pliki zgrywany na płytę a stenogramy dostarczmy w formie drukowanej, pamiętając o prawidłowym opisie (tytule) każdego załącznika.

 

 

O czym jeszcze warto pamiętać?

 

 

Czy jeśli dowody z czasu trwania małżeństwa pojawią się później niż złożony pozew o rozwód/ odpowiedz na pozew to czy możesz je złożyć?

Tak. Jeśli pojawią się jakie istotne dowody, które mogą mieć korzystny dla Ciebie wpływ w przebiegu sprawy rozwodowej to należy je dostarczyć wraz z pismem procesowym.

 

Co jest istotne kiedy zbieramy dowody w sprawie rozwodowej?

 

– Czas z jakiego zbieramy dowody. Zasadniczo liczy się okres trwania małżeństwa ale w największej mierze jego ostatnie lata/ miesiące. Liczy się to co w czasie jego trwania a nie przed jego zawarciem czy jakiś czas po rozstaniu, gdzie funkcjonujecie już odrębnie. Liczy się to co miedzy Wami było/ jest obecnie, do mementu rozejścia.

– Świadkowie. Powinny to być osoby, które były bezpośrednim świadkiem zdarzeń.

– Rodzaj dowodów. Jeśli sąd uzna, że dowody jakie dostarczamy mogą naruszać dobro osób trzecich to przeprowadzenie postępowania z ich udziałem może zostać pominięte.

 

Pamiętajcie, że wszystkie dowody jakie dostarczacie do sądu (wraz z pismami procesowymi) musicie mieć w trzech egzemplarzach: dla sądu, dla strony przeciwnej i dla siebie!

 

Artykuły Rodzaje dowodów w sprawie rozwodowej cz.1