Numer PESEL to zbiór cyfr, który w łatwy sposób identyfikuje osobę. Jest ona nadawany z „automatu” osobą żyjącym w Polsce. A co w przypadku, jeśli jesteś obcokrajowcem? I potrzebujesz numeru PESEL np. do korzystania z narzędzi polskiej administracji publicznej lub do złożenia wniosku do sądu o potwierdzenie tożsamości, albo do złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, gdzie wymagana jest zgoda obojga rodziców (są po rozwodzie, a mają takie same prawa).

 

Temat jest godny uwagi ze względu na małżeństwa, które są tzn. „mieszane”, gdzie jedno z małżonków jest obywatelem Polski a drugi obcokrajowcem. W przypadku, jeśli takie małżeństwo mieszka w Polsce sprawa jest dość łatwa, trochę trudniej jest, kiedy rodzina mieszka poza granicami Polski a toczą się jakieś sprawy administracyjne z udziałem osoby nie posiadającej numeru PESEL lub sami chcemy jakieś zainicjować. Temat może dotyczyć także dzieci tego małżeństwa.

W przypadku obcokrajowców mieszkających i  zameldowanych w Polsce, numer PESEL zostanie nadany po 30 dniach tego pobytu.

Co kiedy numer PESEL potrzebuje obcokrajowiec nie mieszkający w Polsce? W takiej sytuacji uzyskanie nr. PESEL odbywa się poprzez złożenie wniosku. Tu są dwie możliwości, ale najpierw przeczytaj co warto wiedzieć o numerze PESEL dla obcokrajowców.

 

Co warto wiedzieć na początek?

 • usługa jest bezpłatna
 • czas oczekiwania na nadanie numeru PESEL, różni się w zależności od urzędu do którego się udamy (obecnie ze względu na sytuacje w kraju, może to trwać nawet do 30dni)
 • jeśli jesteś obcokrajowcem bez zatrudnienia i nie przebywasz w PL, to wniosek składa się w Warszawie (dowolna gmina)
 • jeśli jesteś obcokrajowcem z zatrudnieniem, ale nie jesteś w PL, to wniosek składa się w urzędzie gminy pracodawcy (najprawdopodobniej od 01.07.2021r., będzie można wnioski składać w każdym urzędzie w Polsce, trwają prace nad regulacja tego tematu)
 • należy znać podstawę prawną na którą trzeba się powołać we wniosku, aby numer został nadany (warto w tym miejscu zaznaczyć, że jeśli będzie taka sytuacja, że organ państwowy będzie wymagał od Was numeru PESEL, to powinien wskazać na jaką podstawę macie się powołać, aby go uzyskać). Sugestia/ propozycja: rozporządzenie ministra cyfryzacji z dn. 29.06.2020r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001194
 • PESEL można uzyskać przez pełnomocnika (dowolna osoba przez nas wybrana, która wyrazi chęć wykonania takiej czynności)
 • wizytę w urzędzie możemy zarezerwować w systemie, na stronie: https://rezerwacje.um.warszawa.pl/  (tak w połowie strony są wymienione urzędy, pokazane na filmie na YouTube).
 • propozycja, aby przed złożeniem wniosku, zadzwonić do właściwego urzędu i zapytać jak to wygląda w konkretnym przypadku w konkretnej placówce (wiecie, to się nazywa „z doświadczenia życiowego” wiem, że „swobodna interpretacja” 😉 może nieco różnić się w wymaganiach, co do zebranego „materiału dowodowego” w sprawie 😉 😊

 

1. Osobiste złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL dla obcokrajowców

Obcokrajowiec przyjeżdża do Polski i sam składa wniosek o nadanie numeru PESEL. Następnie odbiera nadanie, także osobiście.

 

Wymagane dokumenty

W urzędzie składamy wniosek oraz legitymujemy się paszportem lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

 

2. Złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL przez pełnomocnika

Kiedy nie mamy możliwości przyjechać do Polski, to możemy złożyć wniosek za pośrednictwem pełnomocnika (jest to też wygodna opcja dla osób, które nie władają językiem polskim, ale w swoim gronie mają kogoś kto może tłumaczyć). Co należy zrobić w takim przypadku?

 

Co musimy zrobić?

 • udzielenie pełnomocnictwa pisemnego zwykłego w języku polskim (nie musi być notarialne), wskazując dane identyfikacyjne nasze oraz osoby której udzielamy pełnomocnictwa, wskazując również do czego to pełnomocnictwo jest (np. do złożenia wniosku o nr PESEL, odebranie nadania oraz wszystkich niezbędnych spraw, które wynikną w trakcie uzyskiwania nr PESEL).
 • wniesienie opłaty od pełnomocnictwa – obecnie wynosi ona 17zł. (można ją wykonać przelewem lub w urzędzie (w czasie pandemii warto zweryfikować czy kasa w urzędzie jest czynna)). Opłatę możemy wykonać my albo pełnomocnik, wskazując w tytule, że to udzielenie pełnomocnictwa dla (wpisać dla kogo), od (wpisać osobę, która udziela pełnomocnictwa)
 • wykonanie notarialnej kopii paszportu osoby, dla której staramy się o PESEL (lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, wskazanego we wniosku. Dokument może zostać także potwierdzony przez np. radcę prawnego)

 

Komplet dokumetów do złożenia w urzędzie

 • wniosek
 • pełnomocnictwo (pełnomocnik musi mieć dokument tożsamości do potwierdzenia, zgodny z tym, który wpisany jest na pełnomocnictwie)
 • dowód opłaty
 • kopia dokumentu tożsamości (najczęściej jest to paszport), potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub w konsulacie

Dokumenty składa się w języku polskim.

*Czasami może zdarzyć się tak, że wymagane będzie tłumaczenie przysięgłe paszportu, aby nie było wątpliwości co do imion i nazwisk osoby ubiegającej się o numer PESEL.

Bez kategorii Jak uzyskać numer PESEL będąc obcokrajowcem? [wideo]