W związku z powagą sytuacji w jakiej się znaleźliśmy, a mianowicie dotyczącą epidemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzonymi ograniczeniami i zaleceniami co do przemieszczania się, coraz więcej pozostaje niejasności i pytań, m.in.:

Co z orzeczonymi kontaktami z małoletnimi dziećmi? Czy w obecnej sytuacji powinnam/powinienem wydawać dziecko na kontakt?

W dziejszym artykule odpowiemy na te pytania i podsumujemy najważniejsze informacje, zapraszam.

 

 

Kontakty z dziećmi w czasie pandemii

 

 

Na wstępie pragnę wyjaśnić, iż wszelkie orzeczenia sądowe, a także porozumienia rodzicielskie określające kontakty rodziców z dziećmi, zarówno postanowienia prawomocne, jak i nieprawomocne, lecz natychmiast wykonalne, jak również wydane w trybie zabezpieczenia w czasie epidemii COVID-19 – obowiązują w niezmienionym zakresie.

Zgodnie z zaleceniami ze strony Rządu kontakty międzyludzkie powinny być teraz ograniczane do minimum, mając na uwadze ochronę życia i zdrowia zarówno swojego, jak i innych osób.

 

Mając na uwadze powagę sytuacji, rodzice dzieci powinni teraz wspólnie wypracować i dostosować do zasad bezpieczeństwa najlepszą formę wykonywania kontaktów z dzieckiem.

Odmowa wykonania orzeczenia sądu dotyczącego kontaktów z dziećmi może wynikać jedynie z zakazów, wynikających z zastosowanej kwarantanny. Chodzi tu o zakazy wykonywania kontaktów osobiście, jedynie w sytuacji, gdy dziecko, któryś z rodziców bądź domowników musi pozostać w przymusowej kwarantannie. I tu ponownie rodzice powinni porozumieć się, co do formy wykonywania kontaktów np. za pomocą komunikatorów takich jak Skype, Messenger, WhatsApp.

 

O czym warto pamiętać?

 

Warto również przypomnieć, iż brak porozumienia pomiędzy rodzicami w powyższej kwestii daje możliwość wystąpienia przez jednego z nich do Sądu z wnioskiem o ukaraniem za utrudnianie wykonywania bądź też nierealizowanie kontaktów z dzieckiem, przeciwko rodzicowi, który nie stosuje się  do postanowienia o kontaktach.

 

Przypominam, że w poprzednich wpisach również poruszyliśmy kwestię dotyczącą koronawirusa, zachęcam do zapoznania się:

 

Jeżeli powyższe informację, nie rozwiały Waszych wątpliwości i macie jakieś dodatkowe pytania, zapraszam do kontaktu, chętnie pomogę.

Adwokat A. Malinowska 

Artykuły Kontakty z dziećmi, a koronawirus – okiem adwokata