Omówimy dzisiaj temat dowodów w sprawie rozwodowej. W pierwszym wpisie podsumowaliśmy rodzaje dowodów, a dziś opowiem o nich trochę dokładniej. Jak pokazuje mój przykład i mój rozwód, to temat wyjątkowo ważny i warto pochylić się nad nim na dłużej. 

 

 

Omówienie dowodów w sprawie rozwodowej

 

 

Przechodząc od razu do konkretów, wymienię teraz wybrane dowody w sprawie rozwodowej, wraz z omówieniem. Pamiętajcie jednak, że przy tym wątku niezbędna może okazać się współpraca z prawnikiem. Czy to w formie konsultacji, czy też przygotowanie niektórych dowodów.

 

Dowód z przesłuchania stron

 

– przesłuchanie małżonków następuje z urzędu, taka czynność nie wymaga składania wniosku przez którąś ze stron,

– może ale nie musi odbyć się przesłuchanie wstępne (zwykle kiedy mamy dzieci i składamy wniosek o zabezpieczenie kontaktów),

– przesłuchanie stron ma za zadanie uzyskać informacje o stanie faktycznym małżeństwa, nie jest dowód posiłkowy a pomocniczy w ustaleniu wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności rozpadu związku,

– sąd może przesłuchać tylko jedną ze stron. Kiedy dostajecie wezwanie na sprawę rozwodową jako świadek, to na piśmie otrzymujecie taką informację, że jeśli się nie stawicie to sąd może pominąć dowód z przesłuchania. Jeśli jedna ze stron notorycznie będzie uchylać się od obowiązku stawiennictwa, sąd może wyznaczyć kuratora, który będzie występował w imieniu tej strony,

– warto zaznaczyć, że będąc stroną w przewodzie możesz odmówić składania zeznań.

 

Dowód z dokumentu

 

Czyli pisma, druki, które poświadczają wskazane przez nas przyczyny rozpadu małżeństwa lub pomogą np. w ustaleniu zdolności alimentacyjnej. Możemy tu wyróżnić dokumenty prywatne i urzędowe. Warto zaznaczyć, że dowody urzędowe są bardzo istotne, z powodu na swoje pochodzenie.

 

Dokumenty urzędowe, to np. :

– odpisy aktów z urzędu stanu cywilnego,

– odpisy akt z sądów,

– wyroki sądowe,

– zaświadczenia, odpisy z policji, prokuratury,

– zaświadczenia, odpisy z urzędu skarbowego,

– zaświadczenia ze szkół,

 

Dokumenty prywatne, to np. :

– zaświadczenia o zarobkach,

– wyciągi bankowe,

– zaświadczenia lekarskie,

– rachunki,

– oświadczenia,

– umowy,

– zaświadczenia z ośrodków pomocy,

 

Dowód z opinii biegłego sądowego

 

Są to np. specjaliści z OZSS (Opiniodawczy Zespół Specjalistów Sądowych), lekarze sądowi. Sąd zwraca się o badanie w przypadku, kiedy potrzebuje specjalistycznej wiedzy, która może mieć znaczący wpływ na rozstrzygnięcie lub przebieg sprawy. Sąd może ograniczyć się do uzyskania opinii z jednej dziedziny, może także potrzebować opinii wielowątkowej, do otrzymania, której niezbędne będzie powołanie kilku specjalistów. Warto zaznaczyć, że powołanie specjalistów może odbyć się również na wniosek której ze stron.

 

Dowód z przesłuchania świadków oraz dowody z mediów społecznościowych, telefonu, fotografii, raportów detektywistycznych, doczekały się odrębnych wpisów ze względu na ilość informacji:

 

 

Artykuły Dowody w sprawie rozwodowej cz.2