Kurator sądowy rodzinny

Kurator sądowy rodzinny to osoba wydelegowana przez sąd do wykonania różnych czynności w określonym zakresie. Kurator sądowy może zostać zobligowany do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ale może również zostać przydzielony do  czynności mających na celu towarzyszenie rodzicowi/ rodzicom w kontaktach z dzieckiem/ dziećmi. Wywiad środowiskowy prowadzony przez kuratora Na zlecenie sądu, kurator rodzinny wykonuje czynności mające na celu dostarczenie rzetelnych informacje…

Czytaj więcej

Naruszenie miru domowego

Co to jest mir domowy? To swoboda i wolność korzystania z lokalu, domu, mieszkaniu, pomieszczenia. Naruszenie miru domowego nie dotyczy prawa własności a wolności człowieka i jego prywatności. To dobro, które jest chronione przepisami prawa karnego. Konsekwencją naruszenia tego prawa może być grzywna, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności. Kiedy dochodzi do naruszenia miru domowego? Do naruszenia miru domowego dochodzi w…

Czytaj więcej

Zmiany, zmiany czy nas dotkną te zmiany?

Wiadomo już, że właśnie następuje nowe tchnienie w sądach. Część ustawy już weszła w życie a część będzie miała zastosowanie od 7 listopada 2019. Czy dotyczy ono osób rozwodzących się, czy chcących się rozwieść? TAK. Co już obowiązuje? Ta część zmiany, która już funkcjonuje, dotyczy opłat sądowych. Raczej nie ma ona wielkiego znaczenia dla osób rozwodzących się. Odczujemy ją w…

Czytaj więcej

OZSS- Opiniodawczy Zespół Specjalistów Sądowych

Co to jest OZSS? OZSS to Opiniodawczy Zespół Specjalistów Sądowych składający się z biegłych psychologów i pedagogów (mogą też być psychiatrzy). OZSS ma na celu wystawienie opinii na zlecenie sądu, aby ustalić kwestie dotyczące sprawowania opieki nad dziećmi. Zwykle do ustalenia jest to z którym z rodziców dzieci mają większą więź, jakie są predyspozycje rodziców do sprawowania opieki. Ośrodek działa…

Czytaj więcej

Zawieszenie….

I nie o zawieszenie mostu tu mowa a…. zawieszeniu postępowania rozwodowego Czy wiecie, że istnieje coś takiego jak zawieszenie postępowania rozwodowego? I może to nastąpić z urzędu a nie tylko na wniosek stron. Dzieje się tak w momencie kiedy sąd uzna, że istnieją przesłanki do utrzymania pożycia małżeńskiego, nawet jeśli, któraś ze stron czy strony się sprzeciwiają ale to co…

Czytaj więcej

To może mediacje rozwodowe?

 Co to są mediacje? Mediacje to nic innego jak próba porozumienia się w kwestiach rozwodowych w sposób taki, aby obydwie strony konfliktu były usatysfakcjonowane. Mediacje prowadzone są przez mediatora sądowego, który jest bezstronny. Mogą się one odbyć na wniosek jednej ze stron- pod warunkiem, że obydwa „obozy” wyraziły na to zgodę lub sami możecie się na nie skierować prywatnie. Podstawą…

Czytaj więcej

Władza rodzicielska

Władza rodzicielska   Co to jest władza rodzicielska? Władza rodzicielska to prawa i obowiązki rodziców wobec małoletniego dziecka. To sprawowanie pieczy nad pociechą, dbanie o jego dobro, wychowanie, edukację, poszanowanie jego godności i praw. Władza rodzicielska a sprawowanie pieczy rodzicielskiej. Żyjąc w zgodnym małżeństwie zarówno prawa rodzicielskie jaki i piecza rodzicielska, są wykonywane przez obydwoje rodziców. Sytuacja zmienia się nieco…

Czytaj więcej

Porozumienie rodzicielskie, alimenty

Co to takiego? Porozumienie rodzicielskie, mówiąc najprościej to dokument w którym jest spisane postanowienie  dotyczące sprawowania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem/ dziećmi. Taki dokument możecie stworzyć sami lub z pomocą prawników a w przypadku braku spójności w tej kwestii, ustali ją sąd i poda wraz z wyrokiem rozwodowym. Zwykle na czas trwania przewodu, wydaje się postanowienie o zabezpieczeniu kontaktów, jednak na…

Czytaj więcej

Dowody z mediów społecznościowych, agencji detektywistycznej, itp.

Dzisiaj zajmę się ostatnią grupą dowodów, którą nazwałabym laicko „pozostałe”. W skład tego kolektywu zaliczymy: – zdjęcia, – nagrania audio i video, – bilingi rozmów telefonicznych, – wydruki maili, – wydruki smsów, – wydruki korespondencji przez różnego rodzaju dostępne komunikatory, – wydruki (screeny) z mediów społecznościowych, – raporty z agencji detektywistycznych.   Z jakiego czasu zbieramy dowody? Teoretycznie od momentu…

Czytaj więcej

Dowód z przesłuchania świadków

No to ciach, od razu do tematu: Czym kierować się przy wyborze świadków? Przede wszystkim tym czy świadkowie byli rzeczywistymi obserwatorami Waszego życia, złych sytuacji, itp. . Osoby powołane na świadka są dla sądu bardziej wiarygodne, jeśli mogą zeznawać z sytuacji których byli uczestnikami niż dowidzieli się o nich z rozmów z którąś ze stron. Daleka byłbym od powoływania świadków…

Czytaj więcej