Co to są alimenty? Kiedy starać się o alimenty na dziecko? Kiedy i w jakich sytuacjach ma zasotosowanie fundusz alimentacyjny? – na te i inne najczęściej zadawane pytania o alimenty na dziecko odpowiada mecenas Anna Malinowska, specjalistka prawa rodzinnego. Zapraszamy do obejrzenia wideo i/lub przeczytania FAQ.

 

Co to są alimenty?

Jest to świadczenie pieniężne orzeczonym w wyroku sądowym zobowiązującym osobę fizyczną na rzecz osoby fizycznej. Czyli rodzic (opiekun prawny) daną sumę musi zapłacić na dziecko, tyczy się to tylko dzieci niepełnoletnich.

Kiedy starać się o alimenty na dziecko?

W momencie kiedy nie jesteśmy w stanie utrzymać/pokryć uzasadnionych kosztów na dziecko.

Czy alimenty na dziecko mają zastosowanie tylko i wyłącznie w przypadku rozwodu?

Nie, osoby które żyją tzw. konkubinacie również mogą ubiegać się o alimenty na dziecko, oczywiście jeżeli dana osoba jest uznana za rodzica w skróconym akcie urodzenia dziecka.

Co w przypadku jeżeli kobieta jest w ciąży i zostaje porzucona przez męża/partnera? Czy mogę ubiegać się o alimenty na dziecko od momentu rozpoczęcia ciąży? Czy istnieje coś takiego jak alimenty wsteczne?

Tak, istnieje coś takiego jak alimenty wsteczne ,możemy się o nie  ubiegać do 3 lat wstecz jednakże musimy pierw dziecko urodzić.  Po narodzinach wnosimy o alimenty na przyszłość. Jeżeli w trakcie ciąży wystąpiła konieczność stałego nadzoru lekarza, ponieważ np. coś się z dzieckiem dzieje możemy również ubiegać się o alimenty wsteczne za ten okres jednakże musimy zbierać na to dowody że faktycznie te konsultacje były niezbędne. Tylko trzeba pamiętać że alimenty wsteczne to nie jest kwota wypłacana co miesiąc jak dzieje się w przypadku alimentów na przyszłość.  Alimenty wsteczne jest to jedna określona kwota, do której wrzucamy wszystkie wydatki również te związane z wizytami lekarskim bo np. ciąża została zagrożona.

Co w przypadku kiedy te alimenty czy też zabezpieczenie alimentów na czas trwania rozwodu nie są uiszczane?

Osoba, która nie otrzymuje alimentów musi iść do komornika wszcząć postępowanie egzekucyjne, niestety wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Aby udać się do komornika niezbędna jest nadana klauzura wykonywalności – musimy mieć  prawomocny wyrok sądowy orzekający  alimenty aby wszcząć postępowanie egzekucyjne.

Kiedy i w jakich sytuacjach ma zastosowanie Fundusz Alimentacyjny?

Fundusz Alimentacyjny” jest to  Instytucja Państwowa pomagająca osobą, które nie otrzymują z różnych powodów alimentów.

Nawiązując do poprzedniego pytania, w przypadku kiedy dana osoba nie otrzymuje alimentów od konkretnego czasu, a postępowanie komornicze kończy się źle czyli nie ma z czego komornik ściągnąć alimentów, otrzymujemy orzeczenie kończącą tą egzekucje, które jest podstawą do ubiegania się do funduszu alimentacyjnego o przyznanie pomocy finansowej. Jednakże to też muszą być spełnione oczywiście określone kryteria. Mogą ubiegać się o to osoby które:

 • Posiadają obywatelstwo Polskie

 • Zamieszkują na stałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

 • Posiadają dochód 800zł na jedną osobę w rodzinę (ma się to zwiększyć do 1000zł). Jeżeli jest już 801 zł już niestety się nie kwalifikujemy, możemy wnieść odwołanie o np. ponowne przeliczenie

Do kiedy rodzic jest zobowiązany do uiszczania alimentów na dziecko? Czy wiek dziecka, czy to, że się uczy bądź zakłada nową rodzinę ma znaczenie?

Generalnie alimenty płacimy do 18 r.ż. jednakże istnieje również  możliwość płacenia do 26 r.ż. taka możliwość istnieje w momencie kiedy dziecko nadal pobiera naukę ale nie pracuje. W momencie podjęcia pracy dorywczej przez dziecko, bądź kiedy dziecko planuje założenie swojej rodziny osoba zobowiązana do uiszczenia alimentów może udać się do sądu z wnioskiem o uchylenie tych alimentów.  Kolejną sytuacją w której może rodzic wnieść wniosek o uchylenie alimentów nawet jeżeli dziecko nadal się uczy i nie pracuje jest sytuacja kiedy osoba płacąca alimenty zakłada nową rodzinę/ jest ciężko chora i potrzebuje na lekarstwa oraz nie jest w stanie płacić. Wówczas sąd zazwyczaj uchyla obowiązek płacenia alimentów.

Co w sytuacji kiedy mamy ustaloną stałą kotwę alimentów a w danym miesiącu wyjdą dodatkowe koszty związane z utrzymaniem dziecko np.  spowodowane chorobą ? Czy możemy się zabezpieczyć w jakiś sposób, że dodatkowe koszty będą dzielone po 50%?

Można, jest to dodatkowa klauzura,  która oprócz tej  kwoty podstawowej zobowiązuje pozwanego płacić na rzecz dziecka np. 1000 zł. do  dnia… oraz jednocześnie zobowiązuje   do  uiszczenia nieprzewidzianych dodatkowych kosztów związanych np. z leczeniem.

Nie ma jednego wzoru, jak to zapiszemy zależy od nas, trzeba jednak pamiętać żeby zapisać to jasno aby było to zrozumiałe dla obu stron.

Jeżeli nie ma klauzury i nie ma porozumienia ze strony rodziców, niestety trzeba złożyć wniosek o zwiększenie alimentów.

Czy istnieje możliwość zmiany kwoty alimentów na dziecko po kilku latach?

Oczywiście, przypuśćmy że alimenty zostały ustalone kiedy dziecko miało rok, bądź trzy lat to wiadomo że kiedy dziecko ma 8/12 lat to koszty utrzymania się zwiększają. Nie ma granicy że np. w przeciągu 18 lat możemy dwa razy podwyższyć alimenty.

Warto pomyśleć, kiedy wiemy już że dziecko ma 5/6 lat  i zaraz pójdzie do szkoły bądź dziecko ma 2 lata i zaraz pójdzie do przedszkola czyli już wiemy że koszty będą a w danej chwili ustanawiamy alimenty warto powiedzieć w sądzie na przyszłość  ile mniej więcej zwiększy się koszt utrzymania dziecka. Można również postarać się o dokument  z danej szkoły/przedszkola określający miej więcej koszt wydatków np. obiady, ubezpieczenie, rada rodziców, kredki, plecaki. Jeżeli jest już blisko warto to zawrzeć , ponieważ uzyskamy w te sposób wyższe alimenty i  nie będziemy musieli wnosić kolejne sprawy, dzięki czemu zaoszczędzimy czas i pieniądze.

Alimenty jest to szereg rzeczy, mianowicie:

 • opłata za przedszkole

 • art. szkolne

 • wycieczki szkolne

 • obiady szkolne

 • wyżywienie

 • wizyty lekarskie, leczenie

 • czynsz, woda, media, opłata za telekomunikacje dziecka

 • zajęcia kulturalne

 • opiekunka

 • koszty dojazdów do szkoły

 • obozy

 • zajęcia dodatkowe

 • art. higieniczne, drogeryjne

 • wyjścia na imprezy np. w przedszkolu

 • korepetycje

Liczymy wszystko – im więcej tym lepiej. Pamiętajmy, że wszystko jest dla dziecka, sąd nie w liczy tutaj wydatków dla drugiego rodzica.

Co jeżeli rzeczywiście rodzic nie ma pieniędzy – czy może wspierać się swoimi rodzicami / rodzeństwem lub jakąkolwiek 3 osobą w przypadku płacenia alimentów?

Nie, to jest zobowiązanie pomiędzy konkretnymi osobami.

Sąd bada sytuacje finansową. To nie jest tak że zarządami np. 5 tys. alimentów i je na pewno otrzymamy. One są rozliczane w ten sposób, że są brane pod uwagę usprawiedliwione i  uzasadnione potrzeby dziecka ale też są brane pod uwagę możliwości finansowe. Jeżeli ktoś zarabia 2 tys. zł a rachunki wynoszą x zł  to sąd zasądzi kwotę wolną, którą jest w stanie ponieść.

Co jeżeli alimenty na dziecko są opłacane z konta osoby trzeciej?

Trzeba uważać na taką sytuacje, zwrócić uwagę na tytuł przelewu. Jeżeli przelew jest zapisany tytułem alimentów – ok, bo może to być jakaś umowa pomiędzy rodzicami. Ale to nie jest nigdzie uregulowany ten przelew, ponieważ nie ma ustanowionych alimentów pomiędzy tobą a bratem męża tylko pomiędzy tobą a mężem. Ja bym się wystrzegała takich sytuacji, ponieważ może  rodzić to w przyszłości negatywne skutki. W mojej prywatnej opinii tak naprawdę stanowi to nienależne świadczenie, a nie wiadomo czy za rok bratu się nie odmieni i wg. mnie może ubiegać się o zwrot wpłaconych pieniędzy ponieważ jest to nienależne świadczenie.

A jak możemy zareagować, kiedy do takich sytuacji dochodzi?
Najlepiej spróbować się dogadać, aby osoba zobowiązana płaciła ze swojego konta!

Czy osoba otrzymująca alimenty od osoby 3 powinna zgłosić to do sądu?
Można zgłosić, ale jak zareaguje sąd? W zasadzie można z tym pójść do komornika ponieważ to nie jest przelew od zobowiązanej osoby. Jednak starajmy się dogadać między sobą, po co nam są te sądy.

Przeczytaj również o alimentach w artykule: Porozumienie rodzicielskie

Zapraszamy do nas oraz do subskrypcji naszego kanału na YouTube

Artykuły Alimenty na dziecko – co trzeba wiedzieć? [video + FAQ]