Kurator sądowy rodzinny to osoba wydelegowana przez sąd do wykonania różnych czynności w określonym zakresie. Kurator sądowy może zostać zobligowany do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ale może również zostać przydzielony do  czynności mających na celu towarzyszenie rodzicowi/ rodzicom w kontaktach z dzieckiem/ dziećmi.

Wywiad środowiskowy prowadzony przez kuratora

Na zlecenie sądu, kurator rodzinny wykonuje czynności mające na celu dostarczenie rzetelnych informacje w konkretnym zakresie a następnie złożenie sprawozdania z przeprowadzonych czynności. Dzięki takiemu działaniu, sąd staje się w posiadaniu informacji, które są bezstronne i dają możliwość właściwej oceny.

To co bada, sprawdza, wywiaduje kurator?.

W zależności od tego co zleci sąd, mogą to być:

– warunki bytowe rodziny/ rodziców,

– sposób sprawowania opieki nad dzieckiem/ dziećmi,

– sposób zagospodarowania i spędzania czasu z dzieckiem/ dziećmi,

– przebieg nauki,

– stan zdrowia rodzica/ rodziców, dziecka/ dzieci,

Gdzie zbierany jest wywiad?

– wspólne miejsce zamieszkania lub rozdzielne miejsca zamieszkania,

– najbliższe środowisko, np. sąsiedzi,

– szkoła,

– przedszkole,

– miejsca niezależne, np. plac/ sala zabaw w przypadku widzeń pod nadzorem.

Ile kosztuje kurator sądowy?

W internecie można znaleźć stawki typu:

– wywiad: 75 zł,

– kurator obecny przy widzeniach: 180-190 zł stawka zryczautowana.

Kiedy dzwoniłam do sądu i zapytałam o koszty kuratora, otrzymałam informację, że:

– o kosztach decyduje sąd.

Leave a comment