Wiadomo już, że właśnie następuje nowe tchnienie w sądach. Część ustawy już weszła w życie a część będzie miała zastosowanie od 7 listopada 2019. Czy dotyczy ono osób rozwodzących się, czy chcących się rozwieść? TAK.

Co już obowiązuje?

Ta część zmiany, która już funkcjonuje, dotyczy opłat sądowych. Raczej nie ma ona wielkiego znaczenia dla osób rozwodzących się. Odczujemy ją w przypadku, kiedy będziemy chcieli skorzystać np. z sądowego ksero na czytelni akt. Opłata przed zmianą to koszt 1zł/ strona kopii. Obecnie jest to 20zł za każde rozpoczęte 20 stron, niby to samo a jednak nie, bo jeśli chcemy wykonać kopię 21 stron zapłacimy 40 zł !!! ( w starym cenniku 21 zł, co też nie było małą kwotą).

Koniec z fikcyjnymi doręczeniami- co to znaczy?

Do tej pory  przesyłki z sądu, które były awizowane a nikt ich nie odebrał i tak były uważane za doręczone, nawet jeśli osoba której tyczył się pozew, nie wiedziała, że coś takiego w ogóle miało miejsce.

Obecnie ma być tak, że obowiązek doręczenia pozwu przypadnie na komornika. Brzmi dziwnie, w sprawie pojawia się też 😉 wątek finansowy, ponieważ koszt takiego doręczenia to nawet 120 zł!. Ale podobno ma być skutecznie, ponieważ komornik będzie mógł czerpać z danych ZUS lub banku, dla ustalenia miejsca pobytu osoby do której przesyłka ma trafić.

Jak to ma być w praktyce?

Podaję przykład:

Krystyna składa pozew w sądzie, podając w nim dane do wysyłki pozwanego. Sąd wysyła pozew na wskazany adres, następnie pojawia się jedno awizo, drugie awizo, ostatecznie pozew wraca do sądu. Krystyna otrzymuje z sądu korespondencję wraz z pozwem dla drugiej strony i udaje się z tym do komornika, aby ten ustalił miejsce pobytu pozwanego i dostarczył mu dokumenty. Sąd daje na to 2 miesiące, w tym czasie Krystyna musi dostarczyć potwierdzenie doręczenia pozwu do pozwanego. Sąd może (nie musi) zawiesić postępowanie na skutek braku takiego potwierdzenia. Patrząc na sprawę z perspektywy czasu to może to wyglądać tak:  2 miesiące (doręczenie komornicze) + 14 dni awizowania (to której sąd wysyła) + ja dodałabym tu jeszcze jakieś 7 dni zanim przesyłka wróci z poczty i trafi w odpowiednie miejsce w sądzie, skąd zostanie skierowana do nas), czas trwania a w sumie to rozpoczęcia rozwodu wydłuża się o jakieś dwa i pół miesiąca.

Posiedzenie przygotowawcze, ugoda albo plan postępowania

Składając pozew o rozwód w pierwszej kolejności będzie organizowane spotkanie z sędzią i stronami oraz ich prawnikami (jeśli będą). Sąd będzie namawiał do ugody, mediacji, polubownego załatwienia sprawy, a jeśli nie będzie takiej opcji to zostanie stworzony z Waszym udziałem plan postępowania. Ma on zawierać przebieg rozwodu, poznanie Waszych wniosków, twierdzeń oraz dowodów. Samo posiedzenie przygotowawcze nie musi skończyć się na jednym spotkaniu, może mieć kilka zjazdów, jednak w trybie codziennym lub w możliwie jak najbliższym czasie. Posiedzenie przygotowawcze ma za zadanie też skrócić maksymalnie cały proces rozwodowy.

(Pamiętajmy jednak, że nikt nie przewidzi zdarzeń losowych, chorób i innych czynników uniemożliwiających przebieg czynności, według rozpisanego planu.)

Apelacja

Jak dotychczas, będzie można ją wnieść. Warunkiem będzie dostarczenie uzasadnienia wyroku, a wniosek o wydanie takiego uzasadnienia obecnie kosztuje 100zł.  Jeśli sąd II instancji skieruje sprawę do ponownego rozpatrzenia do I instancji, to sprawa trafi do tego samego składu orzekającego, chyba, że nie będzie to możliwe lub znacznie wydłuży postępowanie. Zniesiono dotychczasową normę wskazującą, że sądy są związane wyrażonym w uzasadnieniu wskazaniem co do dalszego postępowania. Przyjęto, że sąd I instancji przy ponownym rozpoznaniu sprawy nie powinien być związany poglądem sądu odwoławczego co do tego, jak należy prowadzić postępowanie, natomiast jest związany oceną prawną sądu odwoławczego, o ile nie nastąpiła zmiana stanu prawnego lub faktycznego albo po wydaniu wyroku sądu drugiej instancji Sąd Najwyższy w uchwale wyraził odmienną ocenę prawną.

 

Pamiętajcie, zmiany KPC wchodzą w życie 7.11.2019, każdy pozew złożony do tego czasu, będzie rozpatrywany na starych zasadach.

Obecnie możecie, ale nie musicie poczuć zmiany w opłatach sądowych (opłata za złożenie pozwu pozostaje bez zmian) – w zależności czego z sądu potrzebujecie.

 

 

Zdjęcie oglądamy dzięki: Obraz Gerd Altmann z Pixabay

Leave a comment